Görüntülü Hesap Canlı Destek Whatsapp Ücretsiz Kayıt Banka Hesapları Komisyon Tarifesi
Yardım
Twitter
Anlık twitter akışı

Konsolidasyon Nedir?

Kısa vadeli borçlarda, uzun vadeli ödeme planı çevirme süreçlerine "Konsolidasyon" adı verilir. Bu terim, borçlu banka ya da borçlu devletin alacaklı kurum ya da devlet ile anlaşma yaptıktan sonra, borcun bilinen vadesi yerine ileri tarihte bir vade ile işlenmesine denir. Uzun vade ya da daha uzun faiz götürüsü anlamı taşıyan bu anlamın birçok farklı sektörlere göre anlamları da bilinmektedir. Bir diğer açıdan bakıldığında da şirket ve işletmeler tarafından çokça bilinen şirket konsolidasyonu terimi, İngilizce consolidation kelimesinden türeyerek gelmiş olup, günümüzde konsolidasyon olarak kullanılmaktadır. Birleştirme, bütünleştirmek anlamına gelen bu terim, ticaret ve iş alanı dışında tıp alanlarında da kullanılmaktadır.

2020/konsolidasyon

İş dünyası içerisinde işletme konsolidasyonu, ayrı olan şirketleri birleştirme anlamını taşır. Tam olarak anlamı ise ayrı şirketlerin birleşimiyle beraber üretim alanlarının birleşimi, işlevsel alanlarda tek kol olma sürecidir. Bu ve benzer birleşmelerin sonucunda yeni bir tüzel kişilik yaratılarak bu şekilde konsolidasyon uygulaması sağlanır. Çeşitli alanlara bağlı olarak konsolidasyonun teriminin birbirinden farklı anlamları da bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibi belirtilebilir:

  • Veri Depolama: Merkezi depolama olarak da tanımlanmakta olup uygulama ya da kullanıcı kaynaklarıyla ilgili depolama anlamı taşır. Bilgi teknolojisinde konsolidasyon karşılığı depolamadır. E-tablolar, ilk örneklerdir. Genelde finansal konsolidasyon alanında yoğun bir şekilde kullanılır. Farklı sistemlerde veri yükleme gibi konuların tamamında manuel bir yükleme olurken, günümüzde finansal sonuçlara ait yeterli denetim kabiliyetine ne yazık ki sahip değildir.
  • Pazar Doygunluk: Olgunlaşma olarak ifade biçimi olan konsolidasyon, büyük şirketlerin ilgili sektörde az sayıda şirket satın almasıyla beraber diğer şirketlerde işsiz kalmasına neden olur. Bu da birkaç büyük şirketin ilgili sektörde kalmasına neden olur. Piyasada doygunluk anlamı taşıyan bu kavram, bir alanda birçok tedarikçinin bir arada olması nedeniyle ortaya çıkar ve bir nevi pazar doygunluğunu yaratır.
  • Öz Sermaye: Ters bir hisse senedi bölünmesi olarak da tanımlanan konsolidasyon, şirketlerde ödenmemiş hisse sayısının azalması noktasında işlem sağlar. Düşük değerli hisseleri daha yüksek değerli bir payda birleştirmesi işlemidir.
  • Muhasebe Alanı: Bir grup firma birleşimi ile beraber göstermek istedikleri finansal sonuçları bir küme halinde gösterirler. Birleşim sağlayarak, tekli şekilde göstermek yerine gösterdikleri rakam kümesinde bir bütün olarak göstermeleri konsolidasyon olmaktadır.

İş Dünyasında Konsolidasyon

İş alanlarında da finansal konsolidasyon işlemi, doğrudan muhasebe ve raporlama ile ilişkilidir. Muhasebe departmanı tarafından yürütülen bu süreç içerisinde finansal konsolidasyon, defter sistemi, e-tablolar veya amaca dayalı finansa uygulama ile 3 sebebe ayrılmıştır.

Bir kurum, tek sisteme sahip olduğunda yüksek performans gösterir. Farklı konum ya da yan kuruluşa sahip olması durumunda finansal sonuçlarda çıkacak dengesizlik ya da toparlama süreci, defter sistemini hantal hale getireceği için zayıflatır.

Muhasebe Dünyasında Finansal Konsolidasyon Nedir?

Muhasebe alanı içerisinde finansal konsolidasyon olarak bilinen konsolidasyon, karmaşık olan birçok detayın tanımıdır. Varlıklar, Yükümlülükler, Öz kaynak, Gelir, Gider tabloları gibi birçok genel defterin sistemde deneme bakiyesi toplanması ile beraber merkezi bir yerde eşitleme yapılarak plana dahil edilmesinin karşılığıdır.

Muhasebe alanında yeterli kurallar ile birlikte yönergelere uygun şekilde verilerin birleştirilmesi noktasında da iyi sonuçları doğurur. Aynı zamanda iç ve dış paydaşlarla ilgili rapor paylaşımında da yine muhasebe dünyasında da önemli olan terim, doğrudan finansal konsolidasyon olur.

Konsolide, doğrudan finansal alanla ilgili olarak önemli finans raporlarının oluşturulmasında, gelir tablolarında ya da bilanço, nakit akışı tablosu oluşturmada oldukça faydalıdır. Şirketlerin birleşik şekilde karmaşık hesaplardan arındırılması için muhasebe dünyasında oldukça verimli bir süreç işletir.

Yatırım Hesabı Açın
Yatırım Hesabı Başvurusu

Alnus Yatırım ayrıcalıklarından yararlanın. Size özel yatırım hesabı ile tanışın!

Yatırımcıya özel platform, ürün çeşitliliği, kişiye özel analiz desteği, hızlı para yatırma / çekme ve daha fazlası için hemen hesap açın!

ÜCRETSİZ BAŞVURU
Daha önce kayıt oldunuz mu? Giriş Yapın


PLATFORM TALEP FORMU


KREDİ BAŞVURU
Kredi başvurunuzun sonuçlanması için müşteri temsilcilerimiz sizinle aşağıda bırakacağınız bilgiler üzerinden iletişime geçecektir.


Alnus International
DEMO TALEBİ
Başvurunuzun sonuçlanması için aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak girmelisiniz.


Finansal Terimler Sözlüğü