Görüntülü Hesap Canlı Destek Whatsapp Ücretsiz Kayıt Banka Hesapları Komisyon Tarifesi
Yardım
Twitter
Anlık twitter akışı
2023/slumpflasyon-nedir.png

Slumpflasyon Nedir?

"Slumpflasyon" terimi, iki farklı ekonomik olgunun bir arada var olduğunu ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Bu olgular, "ekonomik durgunluk" (slump) ve "enflasyon" dur.

"Ekonomik küçülme" genellikle bir ülkedeki ekonomik aktivitelerin yavaşlaması, işsizlik oranlarının artması, gayri safi milli hasılanın (GSMH) düşmesi ve genel ekonomik büyümenin durgunluğu ile karakterize edilir.

Öte yandan, "enflasyon" ise genel olarak bir ülkedeki fiyatların artması ve para biriminin değerinin düşmesi ile karakterize edilir.

"Slumpflasyon" ise bu iki olgunun bir arada var olduğu bir durumu ifade eder. Yani, ekonomik durgunlukla birlikte enflasyonun da arttığı bir durumu ifade eder. Bu durumda, ürünlerin fiyatları artmaya devam ederken, tüketicilerin alım gücü düşer ve ekonomik durgunluğun derinleşmesine neden olabilir.

Slumpflasyon Ekonomiyi Nasıl Etkiler?

"Slumpflasyon" olarak adlandırılan ekonomik durum, ekonomiyi olumsuz etkiler. Bu durumda, hem enflasyon hem de ekonomik durgunluk eş zamanlı olarak var olduğundan, ekonomik sorunlar daha da derinleşir.

Bu durum, tüketicilerin alım gücünü düşürürken, aynı zamanda işletmelerin üretim maliyetlerini artırır. Bu nedenle, ürün fiyatları yükselirken, tüketicilerin satın alma gücü azalır ve talep düşer. Bu durum, işletmelerin üretimlerini azaltmasına ve dolayısıyla işsizliğin artmasına neden olabilir.

Ayrıca, bu durumda para biriminin değerinde düşme eğilimi gözlenir. Bu da ülkede yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcıların cesaretinin kırılmasına neden olabilir. Bu da ekonomik büyümenin azalmasına neden olabilir.

Sonuç olarak, "slumpflasyon" olarak adlandırılan ekonomik durum, ekonomik büyüme, işsizlik oranları, enflasyon ve para birimi değeri gibi birçok makroekonomik göstergenin kötüleşmesine neden olabilir ve ekonomik istikrarsızlık yaratabilir.

Slumpflasyon İle Stagflasyon Farkı Nedir?

"Slumpflasyon" ve "stagflasyon" iki farklı ekonomik kavramdır, ancak benzer özelliklere sahiptirler.

"Slumpflasyon" terimi, ekonomik durgunluk ve enflasyonun aynı anda var olduğu bir durumu ifade eder. Yani, ekonomik durgunlukla birlikte enflasyonun da arttığı bir durumu ifade eder.

"Stagflasyon" ise, ekonomik durgunluk ve enflasyonun aynı anda var olduğu bir durumu ifade eder, ancak bunun yanı sıra ekonomik büyümenin de olmadığı bir durumu ifade eder. Yani, bir ekonomideki üretim ve istihdamın azalması ve fiyatların artmasıyla birlikte, ekonomik büyümenin olmadığı bir durumu ifade eder.

Kısacası, her ikisi de ekonomik durgunluk ve enflasyonun aynı anda var olduğu durumları ifade ederken, stagflasyon aynı zamanda ekonomik büyümenin de olmadığı bir durumu ifade eder. Bu nedenle, stagflasyon daha kötü bir durum olarak kabul edilir, çünkü hem enflasyon hem de durgunluk ile birlikte ekonomik büyümenin de olmaması, ekonomik sorunların daha da derinleşmesine neden olabilir.

2023/slumpflasyon.jpeg
ÜCRETSİZ BAŞVURU
Daha önce kayıt oldunuz mu? Giriş Yapın


PLATFORM TALEP FORMU


KREDİ BAŞVURU
Kredi başvurunuzun sonuçlanması için müşteri temsilcilerimiz sizinle aşağıda bırakacağınız bilgiler üzerinden iletişime geçecektir.


Alnus International
DEMO TALEBİ
Başvurunuzun sonuçlanması için aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak girmelisiniz.


Finansal Terimler Sözlüğü