Yatırım Fonları

Yatırım Fonları

Yatırım fonları kısaca, halktan topladıkları paralar karşılığı, pay senedi, tahvil/bono, özel sektör borçlanma araçları, ters repo gibi sermaye piyasası araçlarından ve altın ile diğer kıymetli madenlerden oluşan portföyleri yönetirler. Her bir yatırımcı, fonun sahip olduğu portföyün bir kısmını temsil eden katılma payını satın alarak fona katılım sağlar.

  Üç şekilde fon yatırımlardan kazanç sağlanabilir:
 • İlk olarak , fon sahip olduğu menkul kıymetlerden kar payı ve faiz alarak gelir elde eder.
 • Fonun sahip olduğu menkul kıymetlerin fiyatının artması halinde fon sahibinin menkul kıymeti elden çıkarılması kazanç sağlayan bir diğer etkendir.
 • Eğer yatırımcı fiyatı yükselen menkul kıymeti satmıyor elinde tutuyorsa katılma belgelerinin fiyatı artar. Yükselen fon toplam değeri yatırımın yüksek değerli olduğunu gösterir. Katılma belgelerinin satılması halinde ise yatırımcı portföyün o ana kadar ki değer artış / azalışından payını alır.
  Fon Türleri:
 • Tahvil ve Bono Fonu
 • Pay Senedi Fonu
 • Sektör Fonu
 • İştirak Fonu
 • Grup Fonu:
 • Yabancı Menkul Kıymetler Fonu
 • Altın Fonu
 • Diğer Kıymetli Madenler Fonu
 • Karma Fon
 • Karma Fon
 • Endeks Fon
 • Fon Sepeti
 • Özel Fon
 • Koruma Amaçlı Fon
 • Garantili Fon
 • Serbest Yatırım Fonu

9 Ocak 2015 Cuma günü itibariyle Takasbank nezdinde kurulan Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) hayata geçmiştir. Platformun hayata geçmesi ile birlikte müşterilerimiz, sektörün yatırım fonlarını kurumumuz aracılığı ile alıp satabilir. Platform ile ilgili daha detaylı bilgi için Takasbank tarafından düzenlenen http://www.fonturkey.com.tr/ internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.