Vergilendirme

Vergilendirme

Kazancınıza dair tüm vergilendirme bilgileri ve yasal mevzuat hakkındaki duyurulara bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Pay senedi alım – satım kazancı

2015

- %0 stopaj

- Yıllık beyana tabi değildir.

- Yatırım Ortaklığı Pay Senetlerinde %10 stopaj (anonim, limited, eshamlı komandit şirketler ve yatırım fonları için %0)

- Yıllık beyana tabi değildir.

2016

- %0 stopaj

- Yılık beyana tabi değildir.

- Yatırım Ortaklığı Pay Senetlerinde %10 stopaj (anonim, limited, eshamlı komandit şirketler ve yatırım fonları için %0)

- Yıllık beyana tabi değildir.

Türev Ürünler

- Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) yapılan işlemlerden elde edilen gelirlerdeki stopaj oranı %10 'dur. Pay senedi ve pay senedi endekslerine dayalı kontratlardan elde edilenler %0 stopaja tabidir. Anonim, limited ve eshamlı komandit şirketler ve yatırım fonları için bu oran %0 olarak uygulanır.

- Tam mükellef gerçek kişilerin;
VİOP dışındaki türev işlemlerinden (forward, swap, opsiyon vb.) elde ettikleri gelirler de %10 oranında stopaja tabidir.

- Stopaj matrahı olarak; sözleşmeye baz alınan kıymetin piyasa fiyatına göre oluşan değeri ile işlem fiyatına göre oluşan değeri arasındaki fark alınır.

STOPAJLAR

2015

2016

Mevduat Faizi

Vadelerine göre değişen

oranda stopaja tabi

Vadelerine göre değişen

oranda stopaja tabi

Repo

%15

%15

A Tipi Fon

           %10(**)

%10(**)

B Tipi Fon

%10(**)

%10(**)

Pay Senedi Yoğun Fon

% 0

% 0

Hazine Bonosu, Devlet Tahvili

Faiz Geliri

%10(**)

%10(**)

Hazine Bonosu, Devlet Tahvili Alım-Satım Kazancı

%10(**)

%10(**)

Eurobond Faiz GeliriEurobond Alım-Satım KazancıPay Senedi Kar Payı

%15 (***)

%15 (***)

Pay Senedi Alım-Satım

Kazancı

%0

%0

Türev Ürünler(forward, swap, opsiyon vb.)

%10(**)

%10(**)

VİOP

%10(**)

%10(**)

*Yukarıda yer verilen stopaj oranları genel oranlar olup, mükellefiyet türüne göre (tam mükellef kurum/gerçek kişi, dar mükellef kurum/gerçek kişi) farklılık arz edebilmektedir.

** Sermaye şirketleri (anonim, limited ve eshamlı komandit şirketler için bu oran %0 olarak uygulanmaktadır.

*** Dağıtan kurum tarafından yapılır.

MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

2015

Sürekli olarak portföyünün en az %51'i BIST'de işlem gören pay senetlerinden oluşan yatırım fonlarının 1 yıldan fazla elde tutulanlar stopaja tabi değil, beyan yok. Aylık ağırlıklı ortalama bazda portföylerinin en az %75’i BIST’de işlem gören pay senetlerinden (Menkul kıymet yatırım ortaklıkları hariç) oluşan pay senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen gelirler %0 oranında stopaja tabi.

Diğer fonların katılma belgelerinin fona iadesinden elde edilen gelirlerde %10 stopaj var. Sermaye şirketleri (anonim, limited ve eshamlı komandit şirketler) için bu oran %0 olarak uygulanmaktadır.

Yıllık beyana tabi değil,

2016

Sürekli olarak portföyünün en az %51'i BIST'de işlem gören pay senetlerinden oluşan yatırım fonlarının 1 yıldan fazla elde tutulanlar stopaja tabi değil, beyan yok. Aylık ağırlıklı ortalama bazda portföylerinin en az %75’i BIST’de işlem gören pay senetlerinden (Menkul kıymet yatırım ortaklıkları hariç) oluşan pay senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen gelirler %0 oranında stopaja tabi. Diğer fonların katılma belgelerinin fona iadesinden elde edilen gelirlerde %10 stopaj var. Sermaye şirketleri (anonim, limited ve eshamlı komandit şirketler) için bu oran %0 olarak uygulanmaktadır.

Yıllık beyana tabi değil